YÖKDİL HAZIRLIK - 10.06.2013

YÖKDİL HAZIRLIK

Bu sınavın bir analizini yaparsak karşımıza şu noktalar çıkar.

1. Sınav iyi bir İngilizce dil bilgisini gerektirmektedir. Bu bölüm alt yapı dediğimiz önceki dönemlerde alınmış olmalı veya alınmadıysa önce gramerin detaylı bir tekrarı yapılmaktadır.

2. Kelime bilgisi önemlidirSınav ilk baştaki 6 tane kelime sorusundan ibaret değildir. Kelime bilgisi çok önemlidir. Sınavın başından sonuna tüm sorularda kelime bilgisini sorgulamaktadır. Sınavda verilen soruların soru mantığını anlamak için o sorudaki kelimeleri bilmek şarttır. Yani önce kelime bilgisi sonra soru mantığını kavrama ve çözme gelmektedir.

3. Cümle bilgisi önemlidir. Sınav bizden çeşitli soru tipleriyle cümle bilgimizi sınamaktadır. Eğer İngilizce cümle kuruluşları, zaman uyumlarını ve bunlarda kullanılan bağlaçları bilmiyorsak bunu yapmamız imkânsızdır.

4. Paragraf bilgisi önemlidir. Sınav bizden paragraf bilgimizi dolayısıyla kompozisyon bilgimizin olup olmadığını sorgulamaktadır. Eğer daha önce yazma becerisi, paragraf bilgisi analizi gibi teknik dersler almadıysak ve paragraftan makaleye giden yazılar yazmadıysak bu bölüm bizim için en zor bölüm olacaktır. Paragraf sorularının YÖKDİL ’deki oranı % 46’dır. Yani bunlar sadece okuma soruları değildir. 4 tip paragraf sorusunu kapsar. Dolayısıyla bu dört teknik bölüm ve diğer soru tipi bilgisi ve çözme teknikleri çalışılmadığı sürece bu sınavlarda başarılı olmak imkânsızdır.