YÖKDİL DE SONUÇ - 10.06.2013

YÖKDİL DE  SONUÇ

İkinci yol da her ilde kolay kolay gerçekleştirilebilecek bir tarz değildir. Genel İngilizce veren kurumlar çoktur fakat “sınav İngilizcesi” verebilecek yeterli hocaları olan kurumlar parmakla gösterilir. gideceğiniz kurumu iyi seçmek ve referanslara önem vermek durumundasınız.

Sınavlarda grupları hazırlayan hocaların İnternet sitelerinden ve piyasadaki test kitaplarından aldıkları belli sayıdaki soruları karıştırarak kendi ders materyali olarak vermesi sınavdaki başarıyı yakalamak için yeterli olmamaktadır. Hocalar zaten kısıtlı olan ders saatlerinden dolayı eğer kursiyerlere kurs dışında sınav kitapları tavsiye edipçözdürmemişlerse kurs süresince verilen soru adedi konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Haftada 6-8 saat yapılan derslerde sınıfta çözülebilecek soru sayısı bellidir (1000-2000 soru) ve bu sayı pek çok yerde 3-4 bin adete ulaşamamaktadır. Sınavın bizden istediği 5.000-6.000 kelime haznesine sahip olmak  ve 4.000-5.000 soru çözmüş olmaktır. Dolayısıyla kursa gittiği halde pek çok kişi de kendi kendilerine test kitapları bitirmedikleri için  YDS’den başarısız olabilmektedir.

Üçüncü yol daha da zor bir yoldur. Burada size ders veren hocanın tecrübesine, organizasyonuna kalmış bir durumdur. Başarılı ve tecrübeli ve sayısı az olan bu hocalar konuya oldukça hakimler. Kursiyere neyi ne zaman ve ne kadar vereceklerini iyi bilmektedirler. Bu işin maddi boyutunu bir tarafa bıraktığımızda oldukça etkili bir yöntemdir. Aynı kurumda çalışan mesai arkadaşlarının bir grup kurup iyi bir hocadan kendi gün ve saatlerine göre bir kurs almaları oldukça yaygın ve akılcı bir yoldur. Burada hoca seçimi ve kursiyerlerin düzeylerinin de birbirine yakın olmaları önemli bir faktördür. Bu sağlanamadığı durumda bu işi kurslara bırakmak yerinde olacaktır.